Patent

Patent

Patent, genel olarak bir şeyi yapmanın yeni bir yolunu sağlayan veya bir soruna yeni bir teknik çözüm sunan bir ürün veya süreç olan bir buluş için, verilen münhasır bir haktır. Patent alabilmek için buluşla ilgili teknik bilgilerin bir patent başvurusunda kamuya açıklanması gerekir.

 

Bir buluş ancak üç koşulu varsa patentlenebilir: yenilik, yenilikçi adım ve endüstriyel kullanabilirlik.

Aşağıdakiler patent koruması kapsamı dışındadır:

– Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel yöntemler ve sanat eserleri.

– İş yapmak için planlar, kurallar veya yöntemler, zihinsel veya sosyal eylemler gerçekleştirmek.

– İnsan veya hayvan hastalıklarının tedavisi veya teşhisi için yöntemler.

– Genetik kaynaklar ve bunları içeren genetik bileşenler ve bunların üretimi için biyolojik süreçler.

– Endüstrilerde ve tekniklerde zaten beklenen ve ön görülen her şey.

– Ticari kullanımı aykırı olacak buluşlar.

 

Patent Arama:

Dosyalanmış başvurular ve tescilli patentler arasında Patent Ofisi kayıtları üzerinden patent araştırması yapılabilmektedir. Patent başlığı, buluş sahipleri ve başvuru sahiplerinin isimlerinin anahtar kelimeleri ile tescilli veya dosyalanmış bir patentin kayıtlarının ayrıntılarını müşterilere sağlayabiliriz.

 

 

Dosyalama Gereksinimleri:

 

-Gerekli bilgiler:

.Başvuranların tam ad(lar)ı ve adresi

.Mucitlerin tam ad(lar)ı ve adresi

.Öncelik ayrıntılar

.Buluşun ismi

 

– Gerekli belgeler:

.Öncelik belgelerin onaylı kopyası

.İran konsolosluğu tarafından onaylanmış ve yasallaştırılmış Vekaletname

.Devir teslim belgesinin onaylı ve tasdikli devir tapusu kopyası

 

(NOT: Bir devir tapusu, ancak öncelik belgesinde buluş sahibi adının başvurandan farklı olması durumunda gereklidir. Dolayısıyla öncelik belgesinde buluş sahibinin adı geçmiyorsa veya öncelik belgesi başvuru sahibi adına ise devir belgesi gerekli değil.)

 

_ İngilizce özellikler, iddialar ve çizimler

Biz patent talebi başvurusunu gerekli belgelerle yapa biliriz; eksik belgelerin tamamlanması için, idari bildirimi aldıktan sonra 60 gün süremiz olacaktır. Bu süre 60 gün daha uzaltılabilir.

 

 

İran’da tescil edile bilecek patent türleri:

 

– Ulusal Patent başvurusu

– Paris Sözleşmesine dayalı öncelik talebinde bulunan patent başvurusu (öncelik tarihinden itibaren 12 ay içinde)

– Patent İşbirliği Antlaşması(PCT) Başvurusunun ulusal aşaması (temel başvuru tarihinden itibaren 30 ay içinde veya öncelik talep edilmemesi durumunda uluslararası başvuru tarihinden itibaren 18 ay içinde)

 

Yıllık ödemeler:

Patent tescilinin geçerliliği, İran’da başvuru tarihinden itibaren 20 yıldır. Birinci taksit, başvuru ücreti ile birlikte başvuru sırasında ödenebilir veya ikinci taksit ile birlikte başvuru tarihinin yıl dönümünden önce ödenmelidir. yıllık ödemenin son ödeme tarihinin kaçırılması durumunda, vade tarihinden itibaren 6 ay içinde %50 ceza ile ödenebilir.

 

Patent taslağı:

RAYAN Fikri Mülkiyet hakları Hukuk Bürosunun profesyonel ve teknik ekibi, müvekkillerine, İran veya diğer ülkelerde, istemler, tam açıklama ve çizimler dahil olmak üzere dosyalanmak için Patent taslağı hizmeti sunmaktadır.

Ayrıca, İran’ın ulusal Patent İşbirliği Antlaşması(PCT) uygulamalarının gerekliliklerine uygun olarak müşteriye tanımlamaların teknik çevirisini sağlamak için deneyimli ve profesyonel bir çevirmen ekibimiz var.

 

Patent İnceleme Süreci:

İRAN’da bir patentin incelenme süreci iki aşamadan oluşur:

 

1- Genel İnceleme: Patent başvurusu yapıldıktan sonra, İran Patent Ofisi denetçileri, gerekli tüm belgelerin sunulup sunulmadığını (patent şartnamesinin içeriğine bakılmaksızın) inceler.

 

2- Mesleki ve Teknik İnceleme: İran Patent Ofisi, tüm yasal belgelerin Patent Ofisine doğru bir şekilde sunulduğunu ve tüm başvuru formalitelerinin müşteri tarafından yapıldığını teyit ettiğinde, patent başvurusu,konu ve niteliğine bağlı olarak profesyonel bir inceleme ofisine yönlendirilecektir. İnceleme ofisi uzmanları, patent tanımının içeriğini inceleyecek ve tescil edilmesi için üç ana koşulun olup olmadığına bakacak: yani yenilik, yenilikçi adım ve endüstriyel kullanılabilirlik.

İran Patent Ofisi, patentin tescil edilemez olduğunu veya başka herhangi bir belgenin gerekli olduğunu tespit etmesi halinde, herhangi bir aşamada patent başvurularını reddetme hakkına sahip olduğu dikkate alınmalıdır.

 

(NOT: Patent başvurusu, inceleme sürecinin her aşamasında reddedilebilir ve her aşamada itiraz verme şekli ve süreleri farklıdır. Ekibimiz, müvekkillerin son teslim tarihleri ve itirazları sunma şekli ile ilgili endişelerini ve sorularını, alındığı tarihten itibaren bir iş günü içinde e-posta ile yanıtlayacaktır.)

 

Devir, birleşme, kullanma sözleşmesi, isim ve adres değişikliği:

Kanuna göre, her türlü değişiklik, buna isim, adres, devir, birleşme ve kullanım sözleşmesi değişikliği de dahil olmak üzere kayıt altına alınması, tescil belgesine onaylanması ve kamuya duyurulmak üzere resmi gazetede yayımlanması zorunludur.

 

Gerekli belgeler:

– İran konsolosluğun’da yasallaştırılmış vekaletname.

 

– İran Konsolosluğun’da yasallaştırılmış tasdikli devir/isim değişikliği belgesi/adres değişikliği belgesi/kullanma sözleşmesi.

– Geçerli İran kaydı/onay için yenileme sertifikası

Open chat
Hello
Can we help you?