Endüstriyel Tasarım

  • Endüstriyel Tasarım

Herhangi bir çizgi veya renk kompozisyonu veya herhangi bir üç boyutlu form, çizgiler veya renklerle ilişkisi olsun veya olmasın, bir sanayi veya el sanatı bir ürüne özel bir görünüm kazandırıyorsa, endüstriyel tasarım olarak kabul edilir.
Iran’da bir Endüstriyel tasarımın tescil dosyalaması başvurusunda bulunmak için aşağıdaki bilgi ve belgeler gereklidir:

Gerekli bilgiler:

– Başvuranın Tam adı ve adresi
– Tasarımcının Tam adı ve adresi
– Tasarımın ismi, tam açıklaması ve çizimleri
– ürünler ve ilgili uluslararası sınıflandırma.

Gerekli belgeler:

– Iran Konsolosluğunda Yasallaştırılmış Vekaletname.
– Iran Konsolosluğunda yasallaştırılan öncelik belgelerinin onaylı kopyası (öncelik talep ediliyorsa)
– Şirket Tescil Belgesinin Onaylı Fotokopisi (başvuru sahibi tüzel kişi ise)
– Devir teslim belgesinin onaylı ve tasdikli kopyası

(NOT: Devralma belgesi, yalnızca tasarımcının öncelik belgesindeki adı başvuru sahibinin adından farklıysa gereklidir; bu nedenle öncelik belgesinde tasarımcının adı geçmiyorsa veya öncelik belgesi başvuru sahibi adına ise atamaya gerek yoktur.)
Biz tasarım tescili başvurusunu gerekli bilgilerle yapabiliriz ve eksık belgeleri tamamlayıp sunmak için,idari bildirimi aldıktan sonra 60 gün süremiz olacaktır ki bu süre 60 gün daha uzaltıla bilir. Bu süre 60 gün daha uzaltılabilir.

Yenileme:

Endüstriyel tasarım tescilinin geçerllilik süresi, başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Tasarım sahibi yenileme ücretini ödeyerek, tasarımın yenilenmesini her beş yılda bir talep edebilir. Bu talep, beş yıllık sürenın ddolmasında altı ay önce yapılmalıdır; yenilenme talebi süre dolmadan yapılmaması durumunda, ödemenin %50si ceza olarak eklenerek, sürenin bitme tarihinden itibaren yenilenme talep etmek için 6 ay süre verilir. endüstriyel tasarımın tescilinin geçerliliği, her beş yılda bir yenileme ücretinin ödenmesi ile, ancak iki beş yıl daha (toplam 15 yıl) uzaltıla bilir.

Endüstriyel tasarım tescilinnin yenileme başvurusu yapmak için gerekli belgeler:

– Iran konsolosluğunda yasallaştırılmış vekaletname.
– Iran ID kayıt/yenileme sertifikasının bir kopyası.
Devir, birleşme, lisans,sözleşmesi, isim ve adres değişikliği:
Kanuna göre, isim, adres, devir, birleşme ve lisans sözleşmesi dahil olmak üzere, her türlü değişikliğin kayıt altına alınması, tescil belgesınde onaylatılması ve kamuya duyurulmak üzere resmi gazete’de yayımlanması zorunludur.

Gerekli belgeler:

– Iran konsolosluğunda yasallaştırılmış vekaletname.
– Iran Konsolosluğunda yasallaştırılmış devir/isim değişikliği belgesi/adres değişikliği belgesi/lisans sözleşmesi.
– Geçerli Iran kaydı/onay için yenileme sertifikası.

Open chat
Hello
Can we help you?