Ticari Marka

İRAN’da Marka Tescili

Ticari Marka Arama :
RAYAN Fikri Mülkiyet Hukuk Bürosu, müvekkillerinin talebi üzerine tescil edilmeden önce marka araştırması yapıyor. Biz İran’daki dosyalanmış ve tescil edilmiş marka başvurulari arasında talep edilen marka tescilinin uygunluğunu kontrol ediyoruz. Daha sonra müvekkillerimize, talep edilen markanın benzeri ve aynı markalardan oluşan bir rapor sunuyoruz ve aynı zamanda markanın direnebilirliği ve başarı şansı hakkında avukatlarımızın profesyonel fikrini onlara iletiyoruz.

Dosyalama (Filing) :
İran’da bir markanin tescili için aşağıdaki bilgi ve belgeler gereklidir:
Gerekli Bilgiler:
– Başvuran(lar)ın tam adı/adları, uyruğu ve adres(ler)i
– Şirket kayıt numarası (başvuru sahibi tüzel kişi ise)
– Ticari markanın bir kopyası (kelime işaretleri için gerekli değildir)
– Malların listesi ve onlara ait sınıflar
– İran Konsolosluğunda Yasallaştırılmış Vekaletname
– İran Konsolosluğunda tasdik edilmiş öncelik belgelerinin onaylı copyası (varsa)
– Şirket Tescil Belgesinin Onaylı kopyası (başvuru sahibi tüzel kişi ise)
Biz marka talebi başvurusunu gerekli belgelerle yapa biliriz; eksik belgelerin tamamlanması için, idari bildirimi aldıktan sonra 60 gün süremiz olacaktır. Bu süre 60 gün daha uzaltılabilir.

Yenileme:
Marka tescilinin geçerlilik süresi, başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Marka sahibi, yenileme ücretini ödeyerek her on yılda bir markanın yenilenmesini talep edebilir. Bu talep, 10 yıllık sürenin dolmasından altı ay önce yapılmalıdır. Yenileme talebinin süresi içinde yapılmaması durumunda,
sona erme tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde,ceza olarak %50 ek ücret ödeyerek marka tescili yenilene bilir.
Marka yenileme başvurusu için gerekli belgeler:
– İran konsolosluğunda yasallaştırılmış vekaletname.
– İran Ticari Marka kayıt/yenileme sertifikasının bir kopyası. – Aşağıdaki durumlarda bir Ticari Marka tescil edilemez:
– Bir kuruluşun mal veya hizmetlerinin başka bir kuruluşa ait mal veya hizmetlerden ayırt edilememesi.
– Şeriat kurallarına, kamu düzenine veya ahlaka aykırı olması.
– Özellikle mal veya hizmetlerin ait oldukları coğrafi menşe veya niteliği veya özellikleri nedeniyle halkı veya ticaret merkezlerini yanlış yönlendirme olasılığının olması.
– Herhangi bir Devlet tarafından resmi olarak kabul edilen, işaret, arma veya bayrak, isim veya ismin kısaltması veya adının baş harfleri gibi unsurları içermesi veya onları taklit etmesi veya onlarla aynı olması durumunda o Devletin veya kuruluşun yetkili makamı tarafından uluslararası bir sözleşme kapsamında onaylanmadıkça o marka tescil edilemez.
– İran’daki başka bir şirket kuruluşunun aynı veya benzer mal veya hizmetler için iyi bilinen bir marka veya adla aynı ya da kafa karıştıracak kadar benzer veya çevirisinin olması.
– Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olması veya markanın kullanımı ile tanınmış markanın sahibinin arasında gelenesel bir bağlantı olması şartıyla, benzer olmayan hizmetlerle tanınan hale gelmesi ve markanın tescili halinde tanınmış markanın sahibinin menfaatlerine zarar gelmesi.
– Aynı mal veya hizmetler veya bağlantı veya benzerlik nedeniyle aldatıcı veya yanıltıcı olması muhtemel mal veya hizmetlerle ilgili olarak daha erken başvuru tarihi veya öncelik hakkı bulunan farklı bir hak sahibi adına tescil edilmiş bir marka ile aynı olması. – Daha erken başvuru tarihi veya öncelik hakkı bulunan farklı biri adına tescil edilmiş bir marka ile aynı mal veya hizmetlere sahip olması veya bağlantı yada benzerlik nedeniyle aldatıcı veya yanıltıcı olması muhtemel görünmesi. Denetleme Ekibimiz, müvekkillerimizin haklarını korumak amacıyla, benzersiz bir marka izleme hizmeti sunarak, herhangi bir Ticari Marka ihlali durumunda İngilizce/Farsça son teslim tarihini içeren rapor ile itiraz, iptal veya temyiz işlemlerini yapmaktadır.
Devir, birleşme, ruhsat(license) sözleşmesi, isim ve adres değişikliği:
Kanuna göre, isim, adres, devir, birleşme ve ruhsat sözleşmesi değişikliği
de dahil olmak üzere her türlü değişiklik ve düzeltmenin kayıt altına alınması, tescil belgesine onaylatılması ve kamuya duyurulmak üzere resmi gazetede yayımlanması zorunludur.

Gerekli belgeler:
– İran konsolosluğunda yasallaştırılmış vekaletname.
– İran Konsolosluğunda tasdikli devir/isim değişikliği belgesi/ adres değişikliği belgesi/ lisans sözleşmesi.
– Onaylanmak için geçerli İran kaydı/yenileme sertifikası.

Marka uygulamaları için mal ve hizmetlerin sınıflandırılması :
Ticari Marka başvurusunda bulunmak için, talep edilen markanın İran’da tescilli olmayıp, aynı ürün veya hizmetlerin sunulmadığından emin olmaları için müşterilerin dosyalamak istedikleri mal ve hizmeti İran mal ve hizmet listesi ile kontrol etmeleri gereklidir. RAYAN’ın Profesyonel ekibi, müşterilerin talep listesini, İran mal ve hizmet listesi ile ücretsiz olarak kontrol eder.
Mal veya hizmetlerinizi sınıflandırmak için fikriniz yoksa, lütfen aşağıdaki mal ve hizmet sınıflandırmasına bakın:

Mal
Sınıf 1: Sanayide, bilimde ve fotoğrafçılıkta, ayrıca tarımda, bahçecilikte ve ormancılıkda kullanılan kimyasallar,
işlenmemiş suni reçineler, işlenmemiş plastikler; gübreler; yangın söndürme bileşimleri;
tavlama ve lehimleme hazırlıkları; gıdaların korunması için kimyasal maddeler; bronzlaşma maddeleri;
endüstride kullanılan yapıştırıcılar; sıvı, talaş veya granül şeklinde işlenmemiş plastikler.
Sınıf 2: Boyalar, vernikler, cilalar; paslanmaya ve ahşabın bozulmasına karşı koruyucular; renklendiriciler;
renk sabitleşdiriciler; ham doğal reçineler; ressamlar, dekoratörler, matbaacılar ve sanatçılar için folyo ve toz halinde metaller.
Sınıf 3: Çamaşırlarda kullanılan ağartıcı ve diğer maddelerin sağlanması; temizleme, cilalama, ovma ve
aşındırıcı maddelerin sağlanması; sabunlar; parfümler, uçucu yağlar, kozmetikler, saç losyonları; diş macunları; kişisel kullanım için deodorantlar.
Sınıf 4: Endüstriyel yağlar ve gresler; yağlayıcılar; toz emici, ıslatıcı ve bağlayıcı bileşimler; yakıtlar ve aydınlatıcılar; aydınlatma için mumlar ve fitiller; yanıcı yakıtlar, elektrik ve kokulu mumlar.
Sınıf 5: Eczacılığa ait ve veterinerlik ile ilgili şeyleri sağlamak; tıbbi amaçlar için sıhhi hazırlıklar; tıbbi kullanım için uyarlanmış diyet maddeleri, bebekler için yiyecekler; alçılar, pansuman malzemeleri; dişleri doldurmak için malzeme, diş mumu; dezenfektanlar; haşaratları yok etme maddeleri; mantar öldürücüler, herbisitler; tıbbi amaçlar için uyarlanmış yiyecek ve içecekler; hava koku gidericiler.
Sınıf 6: Yaygın metaller ve karışımları; metal yapı malzemeleri; taşınabilir metal binalar; demiryolu rayları için metal malzemeler; yaygın metalden elektrik dışı kablolar ve teller; hırdavat, küçük metal donanım parçaları; metal borular ve tüpler; kasalar; diğer sınıflara dahil olmayan genel metalden mallar; cevherler; işlenmemiş ve kısmen işlenmiş genel metaller; metalik pencereler ve kapılar; metalik çerçeveli kış bahçeleri.
Sınıf 7: Makineler ve makine aletleri; motorlar(kara taşıtları hariç); motorların parçaları; makine bağlantı ve aktarma bileşenleri (kara araçları hariç); egzozlar ve marşlar (araçlar için); elektrikli süpürgeler; elektrikli matkaplar; elektrikli tornavidalar; yumurtalar için kuluçka makineleri.
Sınıf 8: El aletleri ve elle çalıştırılan aletler; çatal bıçak takımı; yan kollar; jilet; elektrikli tıraş makineleri ve saç kesiciler.
Sınıf 9: Bilimsel, denizcilik, haritacılık, fotoğraf ve sinemayla ilgili, optik, tartma, ölçme, sinyal verme, denetim, can kurtarma ve onu öğreten alet ve aletler; elektriği iletmek, değiştirmek, dönüştürmek, biriktirmek, düzenlemek veya kontrol etmek için cihaz ve aletler; ses veya görüntülerin kaydedilmesi, iletilmesi veya çoğaltılması için cihazlar; manyetik veri taşıyıcıları, kayıt diskleri; jetonla çalışan cihazlar için otomatik satış makineleri ve mekanizmaları; yazarkasalar; hesap makineleri, veri işleme ekipmanları ve bilgisayarlar; yangın söndürme cihazları; kaydedilmiş medya, bilgisayar donanımı ve bellenim; bilgisayar yazılımı; internetten indirilebilir yazılım; indirilebilir elektronik yayınlar; CDler; dijital müzik; telekomünikasyon aparatı; harici bir ekran veya monitör ile kullanım için uyarlanmış bilgisayar oyunları ekipmanı; mouse altlıkları; cep telefonu aksesuarları; lensler, gözlükler ve güneş gözlükleri; yaralanmaya, kazaya, radyasyona veya yangına karşı koruyucu giysiler; laboratuvar kullanımı için uyarlanmış mobilyalar.
Sınıf 10: Cerrahi, tıbbi, dişçilik ve veterinerlik aygıt ve aletleri, yapay uzuvlar, gözler ve dişler; ortopedik nesneler; dikiş malzemeleri; seks yardımcıları; masaj cihazları; destekleyici bandajlar; tıbbi kullanım için uyarlanmış mobilyalar.
Sınıf 11: Aydınlatma, ısıtma, buhar üretme, pişirme, soğutma, kurutma, havalandırma,
su temini ve sıhhi amaçlar; klima cihazı; elektrikli su ısıtıcıları; gazlı ve elektrikli ocaklar; araç lambaları ve araç klima üniteleri.
Sınıf 12: Araçlar; kara, hava veya su ile hareket için aparat; tekerlekli sandalyeler; kara taşıtları için motorlar; araç gövde parçaları ve şanzımanlar.
Sınıf 13: Ateşli Silahlar; mühimmat ve mermiler, patlayıcılar; havai fişekler.
Sınıf 14: Kıymetli metaller ve alaşımları; takılar, kostüm takıları, değerli taşlar; saat ve kronometrik aletler.
Sınıf 15: Müzik aletleri; müzik aletleri için uyarlanmış stantlar ve kılıflar.
Sınıf 16: kağıt, karton ve eşya yapılmasında kulanılan malzemeler; basılı malzeme; kitap ciltleme malzemesi; fotoğraflar; Kırtasiye; kırtasiye veya ev amaçlı yapıştırıcılar; sanatçıların malzemeleri; boya fırçaları; daktilo ambalaj malzemeleri; yazıcıların türü; baskı blokları; bebekler için tek kullanımlık kağıt bezler; çocuklar için boya kutuları; kitap sahiplerini kontrol edin.
Sınıf 17: Kauçuk, sakız, asbest, mika ve bu malzemelerden yapılmış ürünler; üretimde kullanım için kalıptan çıkmış formda plastikler; daha fazla imalatta kullanılmak üzere yarı bitmiş plastik malzemeler; durdurma ve yalıtım malzemeleri; esnek metalik olmayan borular.
Sınıf 18: Deri ve deri taklitleri; hayvan derileri, postlar; sandıklar ve seyahat çantaları; el çantaları, sırt çantaları, cüzdanlar; şemsiyeler,güneş şemsiyeleri ve bastonlar; kamçılar, koşum takımı ve saraçlık; hayvanlar için elbise.
Sınıf 19: Metalik olmayan yapı malzemeleri; bina için metalik olmayan sert borular; asfalt, zift ve bitüm; metalik olmayan taşınabilir binalar; metalik olmayan anıtlar; metalik olmayan çerçeveli kış bahçeleri, kapılar ve pencereler.
Sınıf 20: Mobilya, aynalar, resim çerçeveleri; diğer sınıflara dahil olmayan ahşap, mantar, kamış, baston, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, deniz kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı veya plastikten yapılmış eşyalar; Bahçe mobilyası; yastıklar ve minderler.
Sınıf 21: Ev veya mutfak eşyaları ve kapları; taraklar ve süngerler; fırçalar; fırça yapım malzemeleri; temizlik amaçlı eşyalar; Çelik yün; diğer sınıflara dahil olmayan seramik, cam, porselen veya topraktan yapılmış eşyalar; elektrikli ve elektriksiz diş fırçaları.
Sınıf 22: halatlar, ipler, ağlar, çadırlar, gölgelikler, brandalar, yelkenler, dökme malzemelerin taşınması için çuvallar; kauçuk veya plastikten yapılmayan dolgu ve dolgu malzemeleri; ham lifli tekstil malzemeleri.
Sınıf 23: tekstil’de kullanmak için iplikler ve ipler.
Sınıf 24: Tekstil ve tekstil ürünleri; yatak ve masa örtüleri; yolcu kilimleri, giyim nesnesi yapmak için dokumalar; yorganlar; yastıklar, minderler veya yorganlar için örtüler.
Sınıf 25: Giyim, ayakkabı, şapka
Sınıf 26: Dantel ve işlemeler, kurdeleler ve örgüler; düğmeler, kancalar ve gözler, iğneler ve pimler; yapay çiçekler; elbise rozetler; çaydanlık örtüleri.
Sınıf 27: Halılar, kilimler, paspaslar ve hasır, muşamba ve mevcut zeminleri kaplamak için diğer malzemeler; Duvar askıları (tekstil dışı); duvar kağıdı.
Sınıf 28: Oyunlar ve oyuncaklar; Oyun kağıtları; jimnastik ve spor malzemeleri; Noel ağaçları için süslemeler; çocuklar için oyuncak bisikletler.
Sınıf 29: Et, balık eti, kümes hayvanları ve av hayvanları eti; et özleri; korunmuş, kurutulmuş ve pişirilmiş meyve ve sebzeler; jöleler, reçeller, kompostolar; yumurta, süt ve süt ürünleri; yemeklik yağlar ve katı yağlar; hazır yemekler; çorbalar ve patates cipsleri.
Sınıf 30: Kahve, çay, kakao, şeker, pirinç, Manyok nişastası, hint irmiği, yapay kahve; un ve hazırlanmış tahıllar, ekmek, hamur işleri ve şekerlemeler, buzdan yapılan tatlılar; bal, pekmez; maya, kabartma tozu; tuz, hardal; sirke, soslar (çeşniler); baharat; buz; sandviçler; hazırlanmış yemekler; pizzalar, turtalar ve makarna yemekleri.
Sınıf 31: Tarım, bahçecilik ve ormancılık ürünleri; canlı hayvanlar; taze meyve ve sebzeler, tohumlar, doğal bitki ve çiçekler; hayvanlar için gıda maddeleri; malt; hayvanlar için yiyecek ve içecekler.
Sınıf 32: Mineral ve gazlı sular; meyve içecekleri ve meyve suları; içecek üretimi için şuruplar; alkolsüz içecekler, alkolsüz biralar.
Sınıf 33: Tütün; sigara içenlerin nesneleri; Kibritler;çakmak.

Hizmetler
Sınıf 34: Reklamcılık; şirket yönetimi; iş idaresi; ofis fonksiyonları; elektronik
veri depolama; sadakat ve teşvik planlarının organizasyonu, işleyişi ve denetimi; İnternet üzerinden sağlanan reklam hizmetleri; televizyon ve radyo reklamlarının üretimi; muhasebe; müzayedecilik; Ticaret fuarları; kamuoyu yoklaması; veri işleme; iş bilgilerinin sağlanması; belirli mal listesinin satışıyla bağlantılı perakende hizmetler.
Sınıf 35: Sigorta; finansal hizmetler; emlak ajansı hizmetleri; toplum hizmeti binaları inşa etmek; bankacılık; Borsa simsarlığı; İnternet üzerinden sağlanan finansal hizmetler; ikramiye ve sadakat programları ile ilgili değerli jetonların verilmesi; finansal bilgilerin sağlanması.
Sınıf 36: Bina inşaatı; onarım; kurulum hizmetleri; bilgisayar donanımının kurulumu, bakımı ve onarımı; boyama ve dekorasyon; temizlik hizmetleri.
Sınıf 37: Telekomünikasyon hizmetleri; chat odası hizmetleri; portal hizmetleri; e-posta hizmetleri; İnternet erişiminin sağlanması; radyo ve televizyon yayıncılığı.
Sınıf 38: Taşıma; malların paketlenmesi ve depolanması; seyahat düzeni; elektrik dağıtımı; seyahat bilgisi; otopark imkanlarının sağlanması.
Sınıf 39: Malzemelerin işlenmesi; fotoğrafların geliştirilmesi, çoğaltılması ve basılması; elektrik üretimi.
Sınıf 40: Eğitim; eğitim sunmak; eğlence; sportif ve kültürel faaliyetler.
Sınıf 41: Bilimsel ve teknolojik hizmetler ve bunlarla ilgili araştırma ve tasarım; endüstriyel analiz ve araştırma hizmetleri; bilgisayar donanımı ve yazılımının tasarımı ve geliştirilmesi; bilgisayar Programlama; bilgisayar yazılımının kurulumu, bakımı ve onarımı; bilgisayar danışmanlık hizmetleri; web sitelerinin derlenmesi için tasarım, çizim ve görevlendirme yazımı; başkalarının web sitelerini oluşturmak, muhafaza etmek ve barındırmak; tasarım hizmetleri.
Sınıf 42: Yiyecek ve içecek sağlama hizmetleri; geçici konaklama; restoran, bar ve ketring hizmetleri; tatil köylerinin sağlanması; restoranlar ve tatil köylerinde için yer ayırtma ve rezervasyon yaptırma hizmetleri; huzurevi hizmetleri; kreş hizmetleri.
Sınıf 43: Tıbbi hizmetler; veterinerlik hizmetleri; insanlar veya hayvanlar için hijyenik ve güzellik bakımı; tarım, bahçecilik ve ormancılık hizmetleri; diş hekimliği hizmetleri; kişilerin teşhis ve tedavisi için tıbbi analiz; eczane tavsiyesi; bahçe tasarım hizmetleri.
Sınıf 44: Hukuk hizmetleri; Taşıma hizmetleri; mal ve kişilerin korunması için güvenlik hizmetleri; sosyal hizmetler; sağlık ve güvenlikle ilgili danışmanlık hizmetleri; kişisel görünümle ilgili danışmanlık hizmetleri; kişisel tarot falı okunmasının sağlanması; flört hizmetleri; cenaze hizmetleri; taahhüt hizmetleri; yangınla mücadele hizmetleri; dedektiflik hizmetleri.

Open chat
Hello
Can we help you?